Samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente levert 34 nieuwe banen op

Vivienne Medik August 24, 2018 991 keer bekeken 0 comments

De samenwerking tussen de gemeente, het WerkgeversServicepunt Rijswijk, bedrijvenbelangenorganisatie Rijswijk (BBR) en andere partners die het Lokaal Sociaal Akkoord hebben ondertekend, werpt zijn eerste succesvolle vruchten af.

Werken aan nieuwe banen

Hoge ambities en concrete acties voor het versterken van de bedrijvigheid en meer werkgelegenheid in Rijswijk. Dat zijn de ingrediënten van het Rijswijkse Lokaal Sociaal Akkoord, dat op 1 februari 2018 is ondertekend door de gemeente, de BBR en andere betrokken organisaties. In totaal verbonden 35 partijen zich met de ondertekening, met één helder doel voor ogen: zo veel mogelijk banen creëren in de regio, met speciale aandacht voor mensen voor wie het lastig is om een baan te vinden. Gezamenlijk hebben ze in het eerste halfjaar van 2018 maar liefst 34 extra betaalde banen gerealiseerd. Daarmee zijn de eerste meetbare opbrengsten van het Lokaal Sociaal Akkoord een feit.

De juiste match vinden

Wethouder Jorke van de Pol van Sociaal domein is trots op de eerste behaalde resultaten. “We willen dat iedereen die kan werken, daadwerkelijk aan de slag gaat. Daar hebben we het lokale bedrijfsleven wel bij nodig. De BBR vervult hierin een belangrijke aanjaagfunctie. Zij verkennen tijdens bezoeken aan de bij hen aangesloten bedrijven de mogelijkheden. Ons WerkgeversServicepunt zorgt dan dat er een juiste match komt tussen werkgever en werkzoekende. Het is mooi dat die samenwerking nu al tot dit resultaat heeft geleid. Dat is een veelbelovende stap op weg naar het waarmaken van onze gezamenlijke ambitie. Ik hoop dat nog meer bedrijven zich zullen aansluiten bij de BBR en dit streven zullen omarmen. Zo kunnen we nog meer inwoners die nu nog aan de kant staan, aan het werk helpen.”

0  Comments