Samen werken aan de toekomst van Kessler Park Rijswijk

Vivienne Medik July 03, 2018 1141 keer bekeken 0 comments

Shell, de gemeente Rijswijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag zoeken een nieuwe bestemming voor kantoorlocatie Kessler Park. Nu hebben ze samen een voorlopig concept opgesteld.

Omdat Shell uit het pand vertrekt, hebben deze 5 partijen de afgelopen maanden onderzocht welke duurzame invullingen mogelijk zijn voor het terrein van 70.000 m2. Deze mogelijkheden zijn ook aan de markt getoetst. De voorkeur van de partijen is om het Kessler Park te ontwikkelen tot een locatie gericht op economische bedrijvigheid. Technische innovatie, onderzoek en onderwijs moet er allemaal samenkomen. Het kan een plek worden waar volwassen bedrijven, scale-ups en kennisinstellingen met elkaar samenwerken. De locatie moet de mensen die in de omgeving werken en wonen gaan ondersteunen.

Verkoop vliegwiel in transformatie Plaspoelpolder Rijswijk

De ontwikkeling van het Kessler Park speelt een belangrijke rol in de verandering van de Plaspoelpolder tot een economische hotspot in de metropoolregio en provincie. Hiermee wordt ook de internationale positionering van de regio versterkt. Voor een succesvolle ontwikkeling is het belangrijk dat de kansen voor verdere verstedelijking van deze locatie benut worden. In samenhang met de regionale behoefte aan bedrijfshuisvesting en passende woonmilieus, bijvoorbeeld voor studenten en starters. In voorbereiding op de verkoop, zullen de convenant partners deze zomer het voorkeursconcept uitwerken met onder andere een ruimtelijk-economische positionering in de regio.

0  Comments